http://www.happypupil.ecom.net.pl/
Szkoła bez kolców

Kontakt: 792 02 13 31, 506 04 46 35, mail: happypupil@op.pl


Co proponuję:

 

Szkolenie psów - indywidualną naukę podstawowych komend przy pomocy pozytywnych metod szkolenia - metody naturalnej bądź klikerowej. Ćwiczenie posłuszeństwa poprzez budowanie pozytywnej i przyjaznej relacji ze zwierzęciem. Praca z psem za pomocą metod pozytywnych wyklucza stosowanie bodźców awersyjnych i przemocy. Najważniejszym jej elementem jest dobre zmotywowanie psa do pracy - za pomocą smakołyków czy zabawy oraz wyraźne i zrozumiałe dla psa komunikowanie się.

Szkolenie prowadzę w miejscu zamieszkania klienta lub w jego okolicy (park, skwerek, ulica itp). 

Szkolenie prowadzone jest na poziomie podstawowym.


 

Szkolenie dotyczy zarówno Właściciela (Opiekuna) psa jak i oczywiście samego czworonoga.


Obejmuje nauczenie:


PSA - Zadaniem Psa jest się nauczenie się chętnego i radosnego wykonywania poleceń swojego Opiekuna m.in:

- Skupiania uwagi na Przewodniku

- Chodzenia na luźnej smyczy

- Chodzenia przy nodze

- Przychodzenia na zawołanie

- Przychodzenie "do nogi"

- Naukę przyjmowania określonej pozycji: Siad, Waruj, Stój, Zostań, oraz Siad – Zostań, Waruj – Zostań, Stój – Zostań

- Wybranych przez Właściciela sztuczek np. "Daj łapę", "Daj głos", "Zdechł pies", "Obrót", "Hop" itp


WŁAŚCICIELA – Zadaniem Opiekuna (Właściciela) jest nauczenie się czytelnego dla psa komunikowania się ze swoim czworonogiem, wydawania mu poleceń w zrozumiały dla niego sposób, poznania jego możliwości jak i zaakceptowania ograniczeń gatunkowych.

- Poznania ogólnych zasad komunikacji z psem oraz szkolenia metodami pozytywnymi

- Aktywnego udziału we wszystkich sesjach szkolenia. Zajęcia nie mogą się odbyć bez udziału Właściciela.

- Przyjmowania odpowiedniej postawy ciała, gestów i tonu głosu

- Systematycznego ćwiczenia z psem pomiędzy spotkaniami.

Wszystkie umiejętności ćwiczymy początkowo w spokojnych warunkach, a z czasem utrwalamy w coraz bardziej rozpraszających. W zależności od możliwości i pojętności psa oraz ilości spotkań, możemy rozwinąć i udoskonalać wykonywanie komend, a także dodać inne np. "Nie rusz" czy "Na miejsce" oraz ćwiczyć naukę poprawnego zachowania psa w codziennych sytuacjach np. przy powitaniu gości (pies nie skacze, tylko siedzi), u weterynarza, podczas posiłków włascicieli itp.


Porady i terapia zoopsychologiczna

- rozpoznanie przyczyn niepożądanych zachowań zwierząt domowych

- terapię behawioralną, mającą na celu ograniczenie lub stopniowo całkowitą eliminację niewłaściwych zachowań

- w razie potrzeby - wsparcie terapii środkami ziołowymi dla zwierząt
- pomoc w rozpoznaniu i zrozumieniu naturalnych potrzeb i zachowań swojego zwierzęcia
- pomoc w naprawie relacji między opiekunem a zwierzęciem towarzyszącym
- pomoc w wyborze szczeniąt i kociąt
- porady dotyczące prawidłowej socjalizacji szczeniąt i kociąt
- porady w zakresie kształtowania prawidłowej i bezpiecznej relacji między zwierzęciem a dzieckiem
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między dwoma lub więcej zwierzakami domowymi
- podstawowe zasady szkolenia psa, kontakt z dobrymi szkołami dla psów
- postępowanie ze zwierzęciem "z przeszłością " - ze schroniska, znajdą, zwierzęciem w przeszłości bitym itp.
- oferuję przygotowanie i przedstawienie wykładów czy pogadanek na temat psychologii zachowania zwierząt domowych, prawidłowej relacji człowiek - zwierzę i zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami (także w przypadku dzieci)


Jak wygląda konsultacja zoopsychologiczna?

Pierwsza wizyta trwa ok. 1,5 - 2,5 godzin. Najkorzystniej jest, jeśli w rozmowie uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Wypytam szczegółowo o warunki życia i sposoby zachowania Państwa zwierzęcia ze szczególnym uwzględnieniem tych jego aspektów, które budzą Państwa niepokój. Postaram się określić przyczyny takiego zachowania, pomogę Państwu w ich zrozumieniu, postawię wstępną diagnozę i ustalimy najważniejsze cele terapii. Określimy jakie Państwa zachowania wobec psa czy kota należy wzmacniać, a które lepiej zmienić. Przedstawię też szereg nowych propozycji i metod postępowania z Waszym zwierzęciem, które pomogą w wyeliminiowaniu niepożądanych zachowań. Jeśli będzie to wskazane, mogę również polecić skuteczne środki ziołowe, które, działając wspierająco na psychikę Waszego zwierzęcia pomogą mu w dostosowaniu się do nowych sytuacji. Najważniejsza jednak jest Państwa postawa, Państwa zachowanie wobec psa czy kota i tzw. terapia behawioralna, opierająca się na zmianie postępowania wobec Waszego pupila.


Mogą Państwo potem utrzymywać ze mną kontakt mailowy bądź telefoniczny i pytać o różne zagadnienia związane ze zwierzęciem. Jest to oczywiście bezpłatne

 

Konsultacje i wizyty odbywają się w miejscu zamieszkania klienta w dni powszednie w godzinach popołudniowo - wieczornych 18.00 - 22.00, w soboty w godz. 14.00 - 20.00

 

 

Sheila (www.kynopark.pl)oraz Bystra (www.zoopsycholog-tarnow.pl) wpatrzone w coś pysznegoHarnaś, pies - terapeuta, własc. www.sliva-lupus.plCudownie wyszkolony i wspaniały piesMłody labrador czekoladowy, wpatrzony w smakołyk w ręku p. Hani (www.kynopark.pl)